למוד

Tratado (Masejet) Eruvin

Ver Guemará Eruvín en Español Online

Eruvin (en hebreo : ערובין ) es el segundo tratado de la Orden de Moed , que trata los diversos tipos de eruv .

Contenido
1 estructura
2 asignaturas principales
2.1 Eruv Chatzeirot
2.2 Eruv techumin
2.3 Eruv tavshilin
3 enlaces externos
Estructura
El tratado consta de diez capítulos. Su versión del Talmud de Babilonia es de 104 páginas y su versión del Talmud de Jerusalén es de 65 páginas.

Capítulos y número de Mishnas en cada uno:

מָבוֹי – 10. (mavoi)
עוֹשִׂין פַּסִּין – 6. (osin pasin)
בַּכֹּל מְעָרְבִין – 9. (bacol me’arvin)
מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ -11. (Mi shehotsi’uhu)
כֵּיצַד מְעַבְּרִין – 9. (ketsad me’abrin)
הַדָּר -10. (Hadar)
ֹןלוֹן – 11. (halón)
כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין – 11. (ketsad mishtatfin)
כָּל גָּגּוֹת – 4. (kol gagot)
הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין – 15. (hamotse tefilin)
Temas principales
Eruv Chatzeirot
Artículo principal: Eruv
Un eruv ; Hebreo: עירוב, “mezcla”), también transliterado como eiruv o erub, plural: eruvin [ʔeʁuˈvin]) es un recinto ritual que permite a los residentes o visitantes judíos llevar ciertos objetos fuera de sus hogares en sábado y Yom Kippur (el día de Expiación). Un eruv logra esto mediante la integración de una serie de propiedades privadas y públicas en un dominio privado más grande, lo que contrarresta las restricciones para transportar objetos del dominio privado al público en sábado y días festivos.

El eruv permite a estos judíos religiosos, entre otras cosas, llevar llaves de casa, pañuelos, medicinas o bebés con ellos, y usar cochecitos y bastones. La presencia o ausencia de un eruv, por lo tanto, afecta especialmente la vida de las personas con movilidad limitada y los responsables del cuidado de bebés y niños pequeños.

Eruv techumin
Artículo principal: Eruv techumin
Un eruv techumin (en hebreo : עירוב תחומין “fronteras mixtas”) para viajar permite que un judío tradicionalmente observador viaje en Shabat o en una festividad judía . El judío prepara la comida antes del Shabat o antes de cualquier día festivo en el que planeen viajar más de lo que normalmente se permite en esos días. El judaísmo ortodoxo prohíbe el transporte motorizado, aunque la presencia de un eruv para transportar permite ciertos tipos de transporte no motorizado, como cochecitos y sillas de ruedas.

Eruv tavshilin
Un eruv tavshilin (en hebreo : עירוב תבשילין “alimentos mixtos cocinados”) se hace en el hogar en la víspera de un día festivo con una proscripción de trabajo que precede directamente al sábado. Se hace tomando un artículo cocido y uno horneado, y colocándolos juntos. Es común usar un trozo de huevo cocido, pescado o carne como elemento cocido y un trozo de pan o matzá como elemento horneado. Es necesario porque si bien se permite cocinar y transferir fuego en días festivos (a diferencia del sábado y el Yom Kippur, cuando estas actividades están prohibidas), estas actividades se pueden realizar solo durante las vacaciones y no para el día siguiente . El eruv tavshilin permite comenzar a prepararse para el sábado antes de las vacaciones y continuar haciéndolo. Los alimentos de laLos eruv tavshilin se comen tradicionalmente el día de reposo después de las vacaciones.

Tratado (Masejet) Shabat

Ver Guemará Shabat en español Online

Shabat (en hebreo : שבת ) es el primer tratado ( libro ) en la Orden (sección Mishánica) de Moed , de la Mishná y el Talmud . El tratado consta de 24 capítulos.

El tratado trata principalmente de las leyes relacionadas con Shabat (el día de descanso semanal) y el melakhot , o actividades prohibidas en Shabat (las 39 prohibiciones). El tratado distingue entre prohibiciones bíblicas y prohibiciones rabínicas. También discute decretos rabínicos especiales para reforzar el concepto de descanso en sábado (ver muktzah , artículos que no se pueden usar o mover en sábado, capítulos 3 y 17) y para mejorar su santidad, como prohibir la búsqueda de negocios y discutir asuntos prohibidos. (capítulo 23) y perseguir actividades entre semana.

Transferencia entre dominios
Artículo principal: Hotzaah
Una gran parte de este tratado trata de la melakha de la transferencia entre dominios , comúnmente llamada “portadora” (capítulos 1 y 11). El tratado distingue cuatro dominios: privado, público, semipúblico y un área exenta. Sostiene que la transferencia de un artículo de un dominio privado a uno público está Bíblicamente prohibido; Rabínicamente está prohibido transferir un artículo entre un dominio semipúblico a un dominio público o privado; se permite la transferencia de un artículo entre un área exenta y cualquier otro dominio; llevar un artículo cuatro amot puede estar prohibido en dominio público o semipúblico y permitido en un dominio privado o área exenta; y llevar dentro de un dominio privado o entre dominios privados puede ser permisible (ver Eruv) A estos efectos, “transferir” significa “eliminar y depositar”, de modo que sacar un artículo de un dominio y volver al mismo dominio con él no constituye una transferencia. Esto puede caer en la categoría de “usar”. [ cita requerida ]

Encabezados de capítulos
Yetzi’ot Hashabbat יציאות השבת
Bammeh Madlikin במה מדילקין
Kirah כירה
Bammeh Tomenin במה טומנין
Bammeh Vehemah במה בהמה
Bammeh Ishah Yotze’ah במה אשה יוצאה
Kelal Gadol Ameru Bashabbat כלל גדול אמרו בשבת
Hamotze Yayin המוצא יין
Amar R ‘Akiva אמר ר׳ עקיבא
Hamatzni’a המצניע
Hazorek Mereshut הזורק מרשות
Haboneh הבונה
Ha’oreg האורג
Shemonah Sheratzim שמונה שרצים
Ellu Kesharim אלו קשרים
Kol Kitvey Hakkodesh כל כתבי הקדש
Kol Hakkelim nittalin כל הכלים ניטלין
Mefannin מפנין
R ‘Eli’ezer (Omer Im Lo Hevi Kheli) [Demilah] ר׳ אליעזר (אומר אם לא הביא כלי) [דמילה]
Tolin תולין
Notel Adam נוטל אדם
Chavit Shennishberah חבית שנשברה
Sho’el Adam שואל אדם
Mi Shehecheshikh מי שהחשיך